שערים - ויילס, יורו 2016
שחקןקבוצה שערים
גארת' ביילויילס3
האל רובסון-קאנוויילס2
ארון ראמזיויילס1
ניל טיילורויילס1
אשלי וויליאמסויילס1
סם ווקסויילס1